torsdag 10 oktober 2013

"Lägg ner IPCC"


Judith Curry är en amerikansk klimatforskare som länge varit kritisk till IPCC och dess roll. Hon menar att hela det politiska upplägget och en övertro på klimatmodeller hindrat seriös klimatforskning. Här har hon skrivit en sammanfattning av hur hon ser på läget efter IPCC:s senaste utspel i Summary for Policy Makers.

Hon vill att IPCC läggs ner snarast, av flera anledningar, men största faran tycker hon är att politikerna litar blint på klimatmodeller, trots att dom bevisligen inte fungerat.

Det är faktiskt mycket märkligt att vi exempelvis fortsätter att förstöra vår natur med dyrbar vindkraft som inte löser ett enda problem..? Troligen skapar den klimatförändringar istället.