lördag 10 december 2016

Nobelpris i ignorans...


Nobelstiftelsens ordförande höll ett öppningstal vid årets prisutdelning, där han beklagade att det finns politiker och andra som inte tror på klimathoten. En ganska märklig inställning sett ur Nobel-perspektiv, handlar inte forskning om att ifrågasätta?

torsdag 8 december 2016

Opartiskt och trovärdigt..?


Dagens Nyheter fortsätter att använda ordet "klimatförnekare" trots att det varken är ett opartiskt eller trovärdigt epitet. Man säger också att den tilltänkta EPA-chefen "hävdar felaktigt" att forskarvärlden är splittrad i klimatfrågan. Det är inte heller särskilt opartiskt eller trovärdigt. Skulle det inte finnas forskare som är skeptiska till klimathotet, skulle det ergo inte heller finnas några "klimatförnekare". Just idag deltar för övrigt en del av dessa icke existerande forskare i en stor konferens om klimatfrågan i Washington.


torsdag 1 december 2016

What is important to you?


The United Nations have a world wide poll where you can give your vote for the problems that you care most about. Unlike our politicians and journalists most people are not that concerned about climate change. Wonder why..?