torsdag 3 december 2015

Miljöbovar..!Man kan ju undra vem dom tror att dom lurar? Man skapar en gigantisk miljöförstöring i Sverige för ett datacenter i Finland, som i själva verket sannolikt får all elektricitet från finsk kärnkraft. Det dras givetvis inga särskilda kraftledningar från vindkraften till Google och ett datacenter kan givetvis inte heller använda väderberoende elkraft.

fredag 27 november 2015

Opportunister som ger upp...


Då får vi tacka våra politiker för alla små bensinstationer på landsbygden som tvingades stänga för att dom inte hade råd att skaffa etanolpumpar...

tisdag 24 november 2015

Värre än Volkswagen...

Snart börjar klimatkonferensen COP 21 i Paris och alla våra politiskt korrekta nyhetsmedia kokar över av nya klimatlarm. Därför tror jag knappast att man får höra något om detta som jag klippt ut från The Sunday Times;


onsdag 16 september 2015

"Klimatpaketet"!

"Sverige ska gå före, driva på andra länder och samtidigt stötta de länder som drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna. Genom att ta ansvar för klimat- frågan på hemmaplan visar vi ledarskap i världen.
Regeringen vill ta ett klimatkliv som skyndar på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Med klimatklivet investerar vi i det klimatsmarta, jobb skapas och välfärden byggs.
I budgeten för 2016 föreslår regeringen sammantaget investeringar i klimat- arbetet i Sverige och internationellt på 4,5 miljarder kronor 2016. Investeringarna görs inom framför allt fyra områden: Omställningen till förnybar energi, fossilfria resor, hela Sverige är med och internationella klimatinvesteringar.
"


Detta är inledningen på Regeringens promemoria som kom idag.

När man läser den måste man nypa sig i armen för att förstå att det är på riktigt vad våra politiker håller på med. Sveriges Miljö- och Energidepartement säger alltså på fullt allvar att vi ska ta ett "klimatkliv"!

Med tanke på att Sverige inte kan påverka det globala klimatet överhuvudtaget, det går inte ens att mäta vår påverkan i tusendels grader, så handlar klimatklivet helt och hållet om att kontrollera och beskatta oss.

Klicka här för att ladda ner galenskaperna i sin helhet.

fredag 31 juli 2015

Sanna opportunister...


Att rädda världen från utsläpp och klimatförändringar väger lätt för en sann opportunist, det är mycket viktigare att tjäna pengar, om nu någon trodde något annat...

måndag 27 juli 2015

Lotta Gröning kämpar på...


Det är märkvärdigt att vi i Sverige har så extremt få riktiga journalister, trots det fria ordet och höga utbildningar. Lotta är därför ett lysande undantag.

måndag 13 juli 2015

I Englands fotspår...


Nyligen drog man in subventionerna av landbaserad vindkraft i Storbritannien och nu följer Australien efter. Abbot är inte imponerad av väderberoende elproduktion som vindkraft och solceller och därför blir det inga nya investeringar med skattepengar till det.

lördag 11 juli 2015

Vindkänslig matematik...


Än en gång presenterades Johan Rockström som klimatforskare(!), denna gång var det i TV4:s Nyhetsmorgon. Han drog sina vanliga valser som han kryddade med att Tyskland nu hade ett par miljoner vindkraftverk!!! Han sa också att Danmark igår hade 100 procent vindkrafts-el och det försökte jag kolla upp. Jag hittade en artikel i Guardian som sa att det varit ovanligt blåsigt, samtidigt som förbrukningen sjönk så att det uppstod ett överskott i elproduktionen.


Med tanke på att Danmark måste ha elektricitet även när det inte blåser, tittade jag på dagens situation och då ser det helt annorlunda ut. Nu svarade vindkraften bara för en dryg procent, medan resten kom från fossil elproduktion och import. Det visar ganska tydligt att vindkraft kräver 100 procent backup och ju mer vindkraft vi får, desto mer sårbart och ohållbart blir vårt energisystem. Inom parentes har Tyskland ca 25.000 vindkraftverk idag, inte två miljoner...


söndag 28 juni 2015

All vindkraft exporteras...


Det finns lättlurade svenskar som betalar för vindkraftsel och väljer bort kärnkraftsel och tror att dom får just det. Men det går aldrig att säga vilket ursprung elektriciteten har som vi får i våra uttag.

Eftersom vindkraft är den elproduktion som tillkommit, kan man därför säga att vindkraften är det överskott vi exporterar. Man kanske också kan säga att vi importerar el för att balansera vindkraften när det inte blåser. Och man kan säga att eftersom vi har en nettoexport av el som överstiger hela vindkraftsproduktionen med nästan 50 procent, så är den enorma miljöförstöringen helt onödig för vår egen elförsörjning. När den subventionerade vindkraften dessutom blir så billig att man börjar stänga kärnkraftverken måste man fråga sig om det existerar intelligent liv i vårt Riksdagshus..?

torsdag 28 maj 2015

Heja Lotta!


Inför det stora Klimatmötet i Paris i höst, borde svenska journalister läsa på lite och inte bara låta som papegojor. Lotta är en av få som försökt sätta sig in i turerna runt klimatfrågan och upptäckt att våra politiker är på väg mot ett stup... Läs hennes "Second opinion"

söndag 10 maj 2015

Vindtunnlar...


I Danmark ska man nu prova en ny form av vindenergi, där man kanaliserar vinden ner till markbaserade turbiner. (Länk) Om dom är så effektiva som man tror, kan dom ju faktiskt placeras i våra byggnader? Visserligen fortfarande osäker väderberoende energi, men när samtidigt batteritekniken utvecklas för att lagra större mängder elektricitet så kan opportunisterna sluta förstöra landet med sina trearmade banditer...

Trearmade banditer...


Vindkraftverk och enarmade banditer är båda från slutet av 1800-talet. Dom enarmade förbjöds i Sverige 1979 på grund av sociala och ekonomiska problem. Medan dom trearmade får subventioner trots att dom dessutom tillför en oöverträffad miljöförstöring!

söndag 3 maj 2015

Det enda hållbara med vindkraft, är betongfundamenten...


När Löfven talade på 1:a maj i Sundsvall, deltog också en grupp vindkraftsmotståndare med plakat och man överlämnade en begäran om ett moratorium mot fortsatt utbyggnad i Västernorrlands och Jämtlands län.

Det är ett 10-tal grupper av medborgare som har insett att deras hembygd är på väg att förstöras för alltid. Det finns ingenting som är hållbart med vindkraft, det är i själva verket det minst hållbara energislaget.

Borta med vinden...


Det blir fler och fler debattartiklar ju mer upptåg partiet som fick 5 procent av rösterna hittar på. Skatten på stabil kärnkraft och subventioner till väderberoende vindkraft bidrar knappast till någonting positivt för landet...

torsdag 23 april 2015

lördag 11 april 2015

Kontrasabotage...


Under påskhelgen har man alltså gjort åverkan på sex stycken 55 meter långa vindkraftsvingar som ännu inte monterats vid vindkraftsparken i Sidensjö. Det kan kosta sex miljoner att ersätta dessa om dom inte kan lagas, men det kommer inte att försena byggandet med mer än några dagar säger man. Det är alltså ett blygsamt kontrasabotage som nyhetsmedia inte gjort något större väsen av.

När man söker information om vindkraftsparken i Sidensjö är det slående hur lite som finns att tillgå på nätet, trots att det i dagsläget lär vara den näst största landbaserade vindkraftsetableringen i Sverige. Kan det bero på att hela projektet sålts till tyska staden München, arbetskraften huvudsakligen också kommer från andra länder liksom leverantörerna av allt material? Stora markägare verkar vara SCA och troligen också Svenska Kyrkan som kommer att stå som ansvariga när det hela ska avvecklas om 15-20 år. Är det någon som på allvar tror att dessa markägare har räknat med att återställa naturen till en kostnad om minst 10 miljoner för vart och ett av de 48 verken? För det är det minsta det kommer att kosta att försöka bila bort över 1.200 ton betong, armerad med 90 ton grova armeringsjärn, per vindkraftverk!

Då pratar man inte längre om miljöförstöring. Det är ett sabotage mot vår natur.

lördag 4 april 2015

"Vi var naiva om vindkraften"


"Ett industrilandskap växer fram i gammelskogen. Det görs av affärsintressen med starkt politiskt stöd. Nu måste vi dra i nödbromsen", skriver Ulla Magnusson och Mats Forslund i en debattartikel i Miljö-aktuellt.

söndag 15 februari 2015

Norrland mullrar..!


Gårdagens demonstration mot miljöförstöringen drog hundratals deltagare från hela Norrland. Man anser att det räcker med dom utbyggda älvarna och vill ha skogarna kvar för sig själva och djuren. Vid det här laget vet alla att Sverige inte behöver någon vindkraft, och att både elektriciteten och vinsterna exporteras på vår bekostnad.