onsdag 31 oktober 2012

Minister med både syn och hörsel i behåll...

Storbritannien har fått en ny energiminister som redan vågat sticka ut hakan. Han har också mött motstånd internt, men innan en minister går ut med så kontroversiella åsikter har han säkert förankrat dom där så behövs. Han vill väl inte börja med att bli avsatt?

Nej han har säkert fått rollen att vara "torped" och dra igång debatten som länge har sopats under mattan av alla opportunister. Hoppas att vi i Sverige också får upp denna debatt på dagordningen så att det inte blir Sverigedemokraterna som tar hem poängen.

Ovanstående är också uppmuntrande för oss som tror att politiker och vindkraftsbolag är för mäktiga att slåss emot! Låt ingen förstöra vår hembygd utan protester.


tisdag 30 oktober 2012

Strömlösa elbilar...


Det verkar som om Saabs nya ägare har tagit fram miniräknaren och kommit fram till att Saab
9-3 inte blir någon bra elbil. Man diskuterar nu i alla fall att återuppliva de vanliga bensin- och dieseldrivna bilarna.

Egentligen har det väl aldrig funnits någonting som talar för att bygga 9-3 som elbil. Den är stor och tung, det finns inga lämpliga batterier och det kommer att dröja minst ett par generationer innan det finns praktiska lösningar för att ladda och köra elbilar över hela landet.

Om någonsin.



tisdag 23 oktober 2012

Nu börjar protesterna mot Forsca


Att man inte förankrat sina förslag hos samerna framgår av dagens artikel i Allehanda.

Forscas hemsida är inte heller uppdaterad på länge, man kanske tänkte smyga igång med tillståndsansökan för att undvika protester. Frågan är också om man redan smugit igång vägbyggen vid Fängsjön eller vad pågår där..?


Ikea lägger miljarder på miljöförstöring...

Man ska fortsätta investera i vindkraft och när det handlar om Ikea så är det givetvis för att dra nytta av de subventioner som vindkraften fortfarande åtnjuter.

Undrar om Ikea tar sitt ansvar och avsätter pengar för att återställa naturen efteråt? Nej, det undrar jag faktiskt inte, för i så fall skulle Ikea inte bygga några vindkraftverk.


måndag 22 oktober 2012

MP: Den som förstör ska betala..


Råkade läsa en debattartikel i Eskilstuna-kuriren som förvånar. Den är skriven av ett par unga Miljöpartister som uppenbarligen aldrig sett ett vindkraftverk på nära håll, inte på långt heller är jag rädd. Maken till miljöförstöring har vi inte sett i modern tid.

Ska jag tolka deras åsikter rätt är det uteslutet att vindkraftsindustrin bygger fler vindkraftverk utan att fondera medel för att återställa naturen helt när dom tas ur drift.

Naturvårdsverket kräver samma sak. Det innebär att inte ens med subventioner har vindkraften någon framtid.


söndag 21 oktober 2012

Anna-Karin Hatt bloggar...


"Sverige och världen befinner sig mitt uppe i en gigantisk klimatutmaning"

Ja, så lyder inledningsraden på Anna-Karin Hatts senaste blogginlägg, den 19:e oktober. Och så fortsätter det, vår energiminister lever i sin egen, allvarligt klimathotade lilla värld.

"En viktig del av min och Alliansregeringens energipolitik är att stegvis minska vårt beroende av kärnkraften och av den storskaliga vattenkraften."

Och vi får betala dyrt för det, varje dag...


Ingen uppvärmning = ingen nyhet..?


En dryg vecka efter Daily Mails rapport om att den globala uppvärmningen tagit en paus, har fortfarande inga svenska nyhetsmedia vågat ta upp nyheten! I England blev det lite mer diskussioner och Daily Mail anklagades för "cherry picking" av fakta. Det har dom nu bemött i ytterligare en artikel och resultatet är detsamma, ingenting tyder på att de ökande koldioxidutsläppen har orsakat någon mätbar uppvärmning eller klimatförändring.

Trenden under de senaste 16 åren är en uppvärmning på 0,03 grader celsius. Det betyder också att FN:s klimatpanels modeller och slutsatser är fel och om man ska uppnå de höga nivåer som man sagt till 2100, måste uppvärmningen sätta högsta fart nu. Men mycket tyder på en fortsatt stagnation.

Och den nyheten är det många som inte vill höra, klimathotet har blivit en storindustri som till varje pris måste hållas vid liv!

UPPDATERING; Idag, den 22:a okt, har Eskilstuna-kuriren en debattartikel som tar upp nyheten att uppvärmningen stått stilla i 16 år. Skribenten, Sture Åström, avslutar med att CO2-hypotesen kan vara seklets största bluff! - Ja, med tanke på hur media och politiker tolkat och utnyttjat hypotesen så är den definitivt det.


lördag 20 oktober 2012

Fred Olsen och SCA vill ruinera Ångermanland...


Enligt Allehanda.se har nu Forsca lämnat in sin ansökan om att få bygga en av Sveriges största vindkraftparker, 180 st vindsnurror som är 210 meter höga. (Se bloggens första inlägg). Dessa ska byggas i skogarna mellan Sollefteå och Junsele och dominera landskapsbilden sett från Storsjön. Debatten är redan igång i lokalpressen.

Med tanke på att Sverige inte behöver elkraften från dessa vindsnurror, utan dom byggs enbart för att kamma hem subventioner innan elkraften exporteras, så är motivet ren och skär girighet. Att Sollefteå kommun ställer sig bakom exploatörerna är en gåta, vad har kommunen att vinna om man lägger miljöförstöringen i den andra vågskålen?

Vill man hellre gynna ett skogsbolag än turism och boende? Hur mycket betalar Forsca för att få skrämma iväg alla som idag besöker och bor i området? Man mutar renägarna med lite hjälp, men renarna och naturen bryr man sig inte om.

Sorgligt att se hur stora bolag med små människor tillåts våldföra sig på sin omgivning.



Mycket väsen och lite ull...


Dagens elproduktion från vindkraft i England är inte så lysande, 0,7 procent. Hur kan man motivera dessa satsningar på väderberoende elproduktion? Och ju fler vindkraftverk man bygger, desto mer av kol- och gasverk måste man bygga för att inte hela landet ska stanna när det inte blåser.

Och det är så här opportunisterna vill ha det i Sverige också...


onsdag 17 oktober 2012

En Riksdagsmotion...


Sverige-Demokraterna har fått många anhängare och kan enligt färska opinionsmätningar bli Sveriges tredje största parti i nästa val. Det märkliga är att de etablerade partierna låter det ske och drar djupa suckar om invandrarfientlighet, istället för att se till sina egna tillkortakommanden.

SD har sedan länge kunnat bygga sin politik på de andra partiernas självgodhet och nu är turen kommen till klimatfrågan där SD är det enda parti som sett igenom Kejsarens nya kläder. Det kan bli många extra röster!

Häromdagen lämnade SD in en motion om Vindkraft där man tar upp en del av de frågor som alla andra partier blundat för.

Kan det vara så enkelt som att SD är det enda parti som lyssnar på väljarna? Skrämmande perspektiv.


tisdag 16 oktober 2012

Statoil tror inte längre på vindkraft..?


När norska Statoil nu står inför stora olje- och gasprojekt, samtidigt som det planerade vindkraftsprojektet på Doggerbank kräver miljarder, ser man riskerna i det senare.

Avkastningen är redan idag betydligt lägre på vindkraft och när man i England nu vill minska på subventionerna så riskerar ny vindkraft att bli en förlustaffär.

Bygdepeng...


Det pratas ju en del om att vissa vindkraftsägare erbjuder en "bygdepeng" till boende i närområdet. Eller om den tas om hand av någon storkommun kanske. Men det är sällan man ser en konkret siffra, därför var det intressant att läsa detta.

Några markägare i Vadstena som i nära 20 år försökt få tillstånd att bygga 8 vindkraftverk, erbjuder nu en bygdepeng på 400.000 kronor om året. Det motsvarar 50.000 kronor per verk. Undrar hur den siffran rimmar med vad andra erbjuder?

Däremot lär dom knappast få tillstånd den här gången heller, att bygga vindkraftverk några kilometer från vår mest kända fågelsjö, Tåkern, och lika nära turistorten Vadstena låter inte särskilt lämpligt, hur mycket det än blåser...


söndag 14 oktober 2012

Vindkraft är klimatpolitik, tills nu?


Antagligen skulle inte ett enda vindkraftverk ha anslutits till det rikstäckande elnätet om det inte vore för klimathotet. Ett och annat kanske skulle ha byggts och finansierats på privat initiativ där man tidigare inte hade elektricitet.

Som det är nu har våra politiker mangrant svalt vad FN:s klimatpanel hittat på och därefter bjudit över varandra i hur mycket koldioxidskatter vi ska ha och hur mycket subventionerad vindkraft som ska byggas. Och nyhetsmedia har hejat på.

Därför blir det spännande att se hur gammal den här nyheten blir innan den slipper igenom de politiskt korrekta filtren.

Det mest intressanta i Met Office-rapporten är kanske inte att den globala temperaturen inte stigit på 16 år, utan att det är just under den perioden som hela klimatdebatten blomstrat upp och "experterna" försökt överträffa varandra i hur fort den globala uppvärmningen går, till och med fortare än någon expert trodde...


lördag 13 oktober 2012

Vinden har vänt...


I tisdagens GT finns en ledare som tar upp motståndet mot vindkraft i Göteborgstrakten. Samtidigt gör man klart att det är inte bara där som motståndet växer. Man frågar sig också om vi verkligen behöver vindkraft och varför man i så fall inte satsar på att spara el istället?

I en annan artikel redovisar man läget i många av Väst-sveriges kommuner och det blir ganska tydligt att de flesta inte är positiva till vindkraft.


"Negativa effekter väger lätt..."



Med anledning av att Bergvik fick nej till en vindkraftpark tittade jag in på deras hemsida och läste senaste nytt:

"Söderhamnsborna positiva till vindkraftutbyggnad i Ödmården

Invånarna i Söderhamn är positiva till planerna på en vindkraftpark i Ödmården. Nio av tio känner till planerna på att bygga vindkraft i området och av dem är 62 procent positivt inställda och bara 10 procent negativa. I åldersgruppen 16-39 år är hela 78% positiva. Det visar en opinionsundersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av Bergvik Skog.

Undersökningen omfattar 602 telefonintervjuer som genomförts under perioden 23 augusti till 5 september 2012. Den visar att de viktigaste anledningarna till att man anger ett positivt svar till planerna är att man anser att vindkraft är en miljövänlig och bra energikälla samt att en vindkraftpark kan skapa arbetstillfällen i Söderhamn och stimulera ekonomin. Opinionsundersökningen visar också överlag att de negativa effekterna av vindkraftverken väger betydligt lättare än de positiva. Bland de negativa svaren dominerar uppfattningen att boendemiljön kommer att förstöras och att det är dyrt.

”Att Demoskopundersökningen ger så positiva besked om Söderhamnsbornas inställning till våra planer i Ödmården är betydelsefullt för projektet och viktigt att informera om”, säger Peter Svantesson, vindkraftsansvarig på Bergvik Skog.

Det finns ett stort intresse för vindkraftparken. Detta visar sig i undersökningen där 42% av de tillfrågade önskar mer information om projektet via brevutskick. ”Vi har för avsikt att bland annat kontinuerligt lägga upp information på projekthemsidan som finns för Ödmården (vindkraft.bergvikskog.se/projekt/odmarden) samt givetvis även fortsatt delge information till och föra en dialog med kommunen, berörda fastighetsägare, företag och organisationer i området”, säger Peter Svantesson.

För mer information kontakta:

Peter Svantesson, vindkraftsansvarig, Bergvik Skog AB, 023-583 29"


Detta kommunicerar man också på den speciella sida som skapats för Ödmårdens vindkraftspark. Syftet är givetvis att få Söderhamnsborna med sig och det är rätt intressant att läsa hur man tolkar sin egen undersökning!

Man säger att "vindkraft är en miljövänlig och bra energikälla". På vilket sätt då är följdfrågan? Osynlig, tyst och stabil???

Vidare att "en vindkraftpark kan skapa arbetstillfällen i Söderhamn och stimulera ekonomin". Visst, samma tillfälliga njutning som att kissa på sig när man fryser.

Sen säger man att de negativa svaren väger betydligt lättare; "boendemiljön kommer att förstöras och att det är dyrt". Ja, det var ju fjäderlätta argument i jämförelse. Att få sin boendemiljö förstörd är ju ingenting när vindkraften är så miljövänlig...

I detta vackra kustnära område vill Bergvik alltså bygga ytterligare en onödig vindkraftspark:



Miljödomstolen sa nej!


Den planerade vindkraftsutbyggnaden i Svartnäs, nära Falun, har nu stoppats av Mark- och Miljödomstolen. Det var Bergvik som ville bygga 115 vindkraftverk och tidigare fått nej av Länsstyrelsen. Dom har en instans till att överklaga hos och det är Svea Hovrätt, men frågan är hur intresserade dom är att fortsätta utmana ett samhälle som varken behöver eller vill ha miljöförstörande vindkraft?

Vi får hoppas att fler av de planerade vindkraftsparkerna möter samma öde.


Miljoner i sjön...


Vindkraftparken som byggdes i Vänern har nu allvarliga problem. Om det beror på att man satsade på en delvis ny teknik eller bara dåligt underhåll förtäljer inte historien, men när dom som skulle sköta servicen gick i konkurs blev läget allvarligt. Just nu går vindkraftparken med stora förluster.


torsdag 11 oktober 2012

"Energiewende"


En artikel i Der Spiegel tar upp det kaos som Merkel skapat sedan beslutet att lägga ner kärnkraften. Ingenting har blivit bättre men allt har blivit dyrare och alla klagar och råkar i luven på varandra.

Skribenterna verkar i grunden positiva till "grön energi" men är inte imponerade av hur planering och genomförande går till. Läser man alla tre sidorna i artikeln så inser man att dom har gjort det mesta fel och att en stor del av den nya energin inte går att använda. I och för sig förstår vem som helst att om man inte kan lagra sol- och vindenergi så är den ganska värdelös. Om den inte hade subventioner...

Lite typiskt är också när ekonomiministern gör sig viktig i början på artikeln och ondgör sig över en oisolerad värmeledning i ett hus, klassiska glödlampor och en tjock-TV. Han menar att vi slösar bort energi, men han tänker inte på på att större delen av året är den värmen bara positiv. Min gamla TV drar dessutom mindre ström än en ny platt, mycket mindre om man räknar in att dom nya har så uselt ljud att man måste koppla dom till en stereoanläggning...



lördag 6 oktober 2012

Vestas utförsbacke...


Det är ingen hemlighet att danska vindkraftverkstillverkaren Vestas har haft stora ekonomiska problem på senare år. När det nu visat sig att man dragit på sig mer och mer låneskulder samtidigt som efterfrågan minskat kraftigt så är det inte heller konstigt att ekonomichefen får sparken.

En bransch vars existens är helt beroende av politiska opportunister lär inte bli gammal.