söndag 14 oktober 2012

Vindkraft är klimatpolitik, tills nu?


Antagligen skulle inte ett enda vindkraftverk ha anslutits till det rikstäckande elnätet om det inte vore för klimathotet. Ett och annat kanske skulle ha byggts och finansierats på privat initiativ där man tidigare inte hade elektricitet.

Som det är nu har våra politiker mangrant svalt vad FN:s klimatpanel hittat på och därefter bjudit över varandra i hur mycket koldioxidskatter vi ska ha och hur mycket subventionerad vindkraft som ska byggas. Och nyhetsmedia har hejat på.

Därför blir det spännande att se hur gammal den här nyheten blir innan den slipper igenom de politiskt korrekta filtren.

Det mest intressanta i Met Office-rapporten är kanske inte att den globala temperaturen inte stigit på 16 år, utan att det är just under den perioden som hela klimatdebatten blomstrat upp och "experterna" försökt överträffa varandra i hur fort den globala uppvärmningen går, till och med fortare än någon expert trodde...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar