torsdag 3 december 2015

Miljöbovar..!Man kan ju undra vem dom tror att dom lurar? Man skapar en gigantisk miljöförstöring i Sverige för ett datacenter i Finland, som i själva verket sannolikt får all elektricitet från finsk kärnkraft. Det dras givetvis inga särskilda kraftledningar från vindkraften till Google och ett datacenter kan givetvis inte heller använda väderberoende elkraft.