söndag 28 juni 2015

All vindkraft exporteras...


Det finns lättlurade svenskar som betalar för vindkraftsel och väljer bort kärnkraftsel och tror att dom får just det. Men det går aldrig att säga vilket ursprung elektriciteten har som vi får i våra uttag.

Eftersom vindkraft är den elproduktion som tillkommit, kan man därför säga att vindkraften är det överskott vi exporterar. Man kanske också kan säga att vi importerar el för att balansera vindkraften när det inte blåser. Och man kan säga att eftersom vi har en nettoexport av el som överstiger hela vindkraftsproduktionen med nästan 50 procent, så är den enorma miljöförstöringen helt onödig för vår egen elförsörjning. När den subventionerade vindkraften dessutom blir så billig att man börjar stänga kärnkraftverken måste man fråga sig om det existerar intelligent liv i vårt Riksdagshus..?