torsdag 23 april 2015

lördag 11 april 2015

Kontrasabotage...


Under påskhelgen har man alltså gjort åverkan på sex stycken 55 meter långa vindkraftsvingar som ännu inte monterats vid vindkraftsparken i Sidensjö. Det kan kosta sex miljoner att ersätta dessa om dom inte kan lagas, men det kommer inte att försena byggandet med mer än några dagar säger man. Det är alltså ett blygsamt kontrasabotage som nyhetsmedia inte gjort något större väsen av.

När man söker information om vindkraftsparken i Sidensjö är det slående hur lite som finns att tillgå på nätet, trots att det i dagsläget lär vara den näst största landbaserade vindkraftsetableringen i Sverige. Kan det bero på att hela projektet sålts till tyska staden München, arbetskraften huvudsakligen också kommer från andra länder liksom leverantörerna av allt material? Stora markägare verkar vara SCA och troligen också Svenska Kyrkan som kommer att stå som ansvariga när det hela ska avvecklas om 15-20 år. Är det någon som på allvar tror att dessa markägare har räknat med att återställa naturen till en kostnad om minst 10 miljoner för vart och ett av de 48 verken? För det är det minsta det kommer att kosta att försöka bila bort över 1.200 ton betong, armerad med 90 ton grova armeringsjärn, per vindkraftverk!

Då pratar man inte längre om miljöförstöring. Det är ett sabotage mot vår natur.

lördag 4 april 2015

"Vi var naiva om vindkraften"


"Ett industrilandskap växer fram i gammelskogen. Det görs av affärsintressen med starkt politiskt stöd. Nu måste vi dra i nödbromsen", skriver Ulla Magnusson och Mats Forslund i en debattartikel i Miljö-aktuellt.