lördag 26 augusti 2017

Klimatministern...


Nu backar regeringen på sina skatteförslag, men vill fortfarande ha en flygskatt. Samtidigt som finansministern i Tyskland vill ta bort den flygskatt man haft i ett par år, för att rädda flygbolagen. Men Isabella Lövin ska rädda klimatet, det är en av regeringens tre viktigaste frågor säger hon. Trots att hon måste vara medveten om att Sverige inte har några bruttoutsläpp av växthusgaser och att vi inte kan påverka klimatet i någon riktning överhuvudtaget. Det är bara symbolpolitik och titeln klimatminister kommer att gå till historien som ett av århundradets största skämt...

fredag 4 augusti 2017

Årets Opportunister...


Det finns en praxis att kommuner har sista ordet när det gäller rivningslov och den frågan kom nyligen upp till Mark- och miljööverdomstolen. En rad invånare i Vaxholm ville att det rivningslov kommunen beviljat sig själva om att riva Norrbergsskolan redan innan den rådgivande folkomröstningen om samma rivning, skulle vara ogiltigt. Men det tyckte inte hovrättsråden Anna Tiberg och Margaretha Gistorp. Dom ville inte bevilja frågan prövningstillstånd och fastställde därmed att kommunen kan riva skolan vilken dag som helst, oavsett att det har beslutats om en folkomröstning. Man anser det inte vara av vikt för rättstillämpningen eller att det finns andra synnerliga skäl att pröva frågan...

Så nu kan kommunpampen få sin vilja igenom och riva skolan, samtidigt som han omöjligen hinner genomföra exploateringen av marken innan nästa val. Resultatet kan alltså mycket väl bli att nästa kommunledning får sopa ihop dammet av en riven skola och ta över en ännu sämre ekonomi till absolut ingen nytta...