torsdag 21 november 2013

Lotta Gröning ryter till om vindkraften...


På Facebook lär det finnas ett nytt inlägg, men jag "är inte med där" så jag får nöja mig med att läsa Expressen. Där skriver Lotta; "Satsningen på vindkraften är ett av de mest oseriösa beslut som tagit av partierna." Kommentarerna visar att många väljare håller med...

EDIT; Någon klåfingrig redaktör har varit inne och raderat samtliga kommentarer..!

söndag 17 november 2013

Är 152 vindkraftverk bättre än 180..?


I dagarna har Forsca lämnat in en korrigerad ansökan om att man vill minska vindkraftprojektet från 180 till 152 verk, fortfarande 210 meter höga. Man säger att man lyssnat till protesterna, men det verkar som om man hör lite dåligt. Det finns inget behov av vindkraft i Sverige och exploateringen ställer till naturen lika mycket om man bygger 152 verk. Jag misstänker dessutom att det mest handlar om ekonomi. Man har strukit verken som ser ut att ligga sämst till ur vindsynpunkt och där det blir dyrast att bygga.

Det kanske kan minska bullret en aning i Grundtjärn, likaså blir det något färre blinkande master, men ändå så många att jag aldrig skulle kunna bo där. Allt handlar fortfarande om att Forsca ska suga ut så mycket pengar som möjligt innan politikerna upptäcker vad dom håller på att ställa till med. Och när verken ska rivas blir det sannolikt inte Forsca som får ta smällen, utan vi skattebetalare, en gång till. Först ska vi maximera vinsterna, sedan minimera förlusterna för dessa opportunister.

onsdag 6 november 2013

"Riksintresse" saknar riksintresse...

Jag läste lite om vindkraftseländet i Sollefteå och politikerna är bekymrade att exploatörerna väljer områden utanför Riksintresse-områdena. Ungefär som om det vore önskvärt att bygga vindkraft just där.

Men Riksintresse för vindkraft är bara till för att man ska veta att området anses lämpligt för vindkraft. Man har alltså tittat på hela landet och ringat in platser som t ex har hyggliga vindförhållanden utan flygplatser eller tätorter i närheten. Kommunerna bestämmer sen själva om och var man vill ha eller inte vill ha vindkraft, det finns inga som helst regeringskrav på att man måste bygga eller var man ska bygga.

Trots det har Sollefteå kommun fått för sig att vindkraft är något positivt och beslutat att tillåta en av de största miljöförstöringarna i landets historia, kanske den största.


Snåla vindar...