onsdag 6 november 2013

"Riksintresse" saknar riksintresse...

Jag läste lite om vindkraftseländet i Sollefteå och politikerna är bekymrade att exploatörerna väljer områden utanför Riksintresse-områdena. Ungefär som om det vore önskvärt att bygga vindkraft just där.

Men Riksintresse för vindkraft är bara till för att man ska veta att området anses lämpligt för vindkraft. Man har alltså tittat på hela landet och ringat in platser som t ex har hyggliga vindförhållanden utan flygplatser eller tätorter i närheten. Kommunerna bestämmer sen själva om och var man vill ha eller inte vill ha vindkraft, det finns inga som helst regeringskrav på att man måste bygga eller var man ska bygga.

Trots det har Sollefteå kommun fått för sig att vindkraft är något positivt och beslutat att tillåta en av de största miljöförstöringarna i landets historia, kanske den största.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar