tisdag 29 januari 2013

Miljömäktigast 2013


I tidningen Miljöaktuellt kan vi läsa att Johan Rockström för andra året i rad utses till "miljömäktigast" i Sverige. Den ständige opportunisten lyckas alltså hålla ställningarna genom att synas överallt, framförallt sedan han utgett sig för att vara klimatexpert.

I Miljöaktuellt ger han diverse tips till andra miljömäktiga, men nu finns plötsligt inte klimatförändringarna med i snömoset, utan nu heter det "miljöförändringarna" i bestämd form. Han är snabb att anpassa sig nu när den globala uppvärmningen inte längre pågår och koldioxid inte längre anses utgöra någon påtaglig fara.

Som vanligt försöker han göra politiskt korrekta uttalanden som alla mynnar ut i att vi stackars medborgare behöver mer detaljstyrning av våra liv. Man kan ju undra vem han ser i sin spegel, en ny Jesus eller ledaren för en ny världsordning?

Lite skrämmande att en så okunnig människa får sprida vilka galenskaper som helst genom våra media och dessutom i Regeringens Framtidskommission, utan att bli ifrågasatt.


onsdag 23 januari 2013

"Koldioxidläckage"Regeringens Framtidskommission använder ännu ett modernt klimat-ord, koldioxidläckage!
Det kan man läsa i en "Delutredning 2013:1" som presenteras i dagarna. Läckaget består i att produktion flyttas till länder utan t ex koldioxidskatter, länder som inte ser koldioxid som en förorening...

I övrigt innehåller utredningen ingenting nytt, bara en uppräkning av alla alarmistiska floskler av typ "klimatutsläpp" som vi matats med på senare år, framförallt av Johan Rockström.
Det ska se ut som om vi går en dyster framtid till mötes om vi inte förverkligar Rockströms kontrollsamhälle.

Undrar bara varför man anlitar en sån dystopist i landets framtidskommission?

lördag 12 januari 2013

Dagens Eko...

Det har inte rapporterats i svenska nyhetsmedia att den globala uppvärmningen avstannat sedan femton år, eller att den förutspås vara fortsatt låg i minst fem år till. Verkligheten är uppenbarligen inte lika spännande som alarmistiska framtidsvisioner.

Det var därför inte så förvånande när Dagens Ekos morgonsändning kl 10 förkunnade att det väntas dramatiskt väder med värmeböljor och svåra stormar de närmaste decennierna och 2,8 till 5,6 grader varmare redan efter 2050. Givetvis beroende på "utsläppen".

"En sådan ökning är betydligt högre än de prognoser som gjorts av bland annat FN"

Lite märkligt att man använder ordet prognoser, när FN:s klimatpanel alltid varit tydliga med att dom inte gör prognoser. Vad dom gjort är scenarier för att se vad som kan hända om temperaturen kommer upp till vissa nivåer.

Dagens Eko påstod vidare att detta kommer från en amerikansk regeringsrapport, medan det i själva verket är ett förslag till en rapport från en "kommitté" som ska läggas fram till regeringen om ett par månader efter att den granskats. Här kan man ladda ner utkastet.

En amerikansk nyhetssida skriver så här;

The report predicts that temperatures will rise 2-4 degrees Fahrenheit in the coming decades in most areas. By the end of the century, temperatures could increase 3-5 degrees “under a lower emissions scenario involving substantial reductions” and 5-10 degrees “under a higher emissions scenario assuming continued increases in emissions.”

Givetvis har de svenska "journalisterna" endast översatt de högsta siffrorna...

Lyssna efter 30 sekunder;

Lyssna: Ekonyheter 20130112 10:00

All vindkraft är överskott..!

Redan i den här bloggens första inlägg konstaterade jag att Sverige behöver ingen vindkraft. Idag kan man läsa ett initierat inlägg på TCS som säger samma sak.

"Krafttillgången kommer att vara mycket god under många år med stora exportöverskott under normala förhållanden. År 2012 var fördelningen på olika kraftslag: vattenkraft 77 TWh, kärnkraft 61 TWh, annan värmekraft (biobränsle) 15 TWh och vindkraft 7 TWh. Elförbrukningen inom landet stannade på 141 TWh så ett överskott på 19 TWh exporterades. Exportpriset (börspriset) var ungefär halva självkostnaden för vindkraft."

Vi exporterade alltså nästan tre gånger så mycket som vindkraften producerade, till halva produktionskostnaden. Låter som att vi borde byta ut några ministrar?


torsdag 10 januari 2013

Utan klimathot, ingen vindkraft...


Under helgerna har jag läst en hel del om den allt tunnare is som klimathotarna befinner sig på. Den globala uppvärmningen har avstannat sedan 15 år och förutspås nu stå stilla i minst 5 år till. Havsnivåhöjningen avstannar också. Man har upptäckt att solen, (himmel och pannkaka!), har ett större inflytande på klimatförändringar än t ex koldioxid. Debatten är inte längre sig lik, och fortsätter omsvängningen så kanske man snart kommer till insikt om att vindkraft är det värsta vi drabbats av i modern tid.

På den ständigt uppdaterade bloggen The Climate Scam deltar emellanåt Professor Lennart Bengtsson i diskussionerna. Han tillhör den lilla klick forskare som inte bara vet vad han talar om, han vågar också avvika från den politiskt korrekta forskarkåren.

Läs gärna hans inlägg här, det är en bra kunskaps-plattform för den som vågar tänka själv.