lördag 12 januari 2013

All vindkraft är överskott..!

Redan i den här bloggens första inlägg konstaterade jag att Sverige behöver ingen vindkraft. Idag kan man läsa ett initierat inlägg på TCS som säger samma sak.

"Krafttillgången kommer att vara mycket god under många år med stora exportöverskott under normala förhållanden. År 2012 var fördelningen på olika kraftslag: vattenkraft 77 TWh, kärnkraft 61 TWh, annan värmekraft (biobränsle) 15 TWh och vindkraft 7 TWh. Elförbrukningen inom landet stannade på 141 TWh så ett överskott på 19 TWh exporterades. Exportpriset (börspriset) var ungefär halva självkostnaden för vindkraft."

Vi exporterade alltså nästan tre gånger så mycket som vindkraften producerade, till halva produktionskostnaden. Låter som att vi borde byta ut några ministrar?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar