torsdag 10 januari 2013

Utan klimathot, ingen vindkraft...


Under helgerna har jag läst en hel del om den allt tunnare is som klimathotarna befinner sig på. Den globala uppvärmningen har avstannat sedan 15 år och förutspås nu stå stilla i minst 5 år till. Havsnivåhöjningen avstannar också. Man har upptäckt att solen, (himmel och pannkaka!), har ett större inflytande på klimatförändringar än t ex koldioxid. Debatten är inte längre sig lik, och fortsätter omsvängningen så kanske man snart kommer till insikt om att vindkraft är det värsta vi drabbats av i modern tid.

På den ständigt uppdaterade bloggen The Climate Scam deltar emellanåt Professor Lennart Bengtsson i diskussionerna. Han tillhör den lilla klick forskare som inte bara vet vad han talar om, han vågar också avvika från den politiskt korrekta forskarkåren.

Läs gärna hans inlägg här, det är en bra kunskaps-plattform för den som vågar tänka själv.


1 kommentar:

 1. Vindkraft raserar natur i klimatets namn.
  Hos Arise Windpower AB sitter Maud Olofsson I styrelsen. Företaget går med förlust, aktiekursen har sedan introduktion fallit med 55%.
  Beslut om vindkraftssatsning togs av regeringen i samband med att förbud mot kärnkraften hävdes och skall ses som en kompensation till de gröna för att gå med på uppgörelsen om kärnkraft.
  För att nå vindkraftsmålet (30TWh./år) återstår byggnation för ytterligare 250 miljarder kr. En gigantisk investering i vårt land, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem med överskott på el. Detta är en obegriplig rasering av natur i klimatets namn.
  Om avsikten vore att minska koldioxidutsläppen borde däremot investeringen riktas mot transportsektorn där 35% av de fossila utsläppen sker i dag. Vindkraften är alltså inget behov, den är politiskt betingad.
  I detta sammanhang blir det intressant att följa upp hur vindkraftens framtida förluster kommer att täckas. Blir det hushållen som får ta dessa med högre elcertifikatavgifter för någonting vi inte behöver. Dessutom, transportsektorn ger mer jobb och bättre miljö än importerad vindkraft.
  Det går heller inte att ersätta 60TWh kärnkraft med 30TWh vindkraft, som dessutom fungerar ytterst dåligt vintertid.
  Ökade subventioner för att täcka förluster är producenters önskan. Elcertifikatavgiften fanns i det föregående separat angivet på elräkningarna, men är numera dold och inkluderad i elpriset, vilket tyvärr försvårar uppföljning av eventuella ändringar. Vad blir politikens nästa drag.
  Största vindparken är planerad väster om Piteå. För detta fordras att flaskhalsar i stamnätet i sydlig riktning byggs bort. Svenska Kraftnät räknar med nätinvesteringar på 60 miljarder fram till år 2025. I detta ingår även en extra förbindelse med Tyskland, som till sitt sol-, vind- och kolprojekt undersöker möjligheten att erhålla reglerkraft från norsk och svensk vattenkraft .
  EU krav i denna totalbild skall inte förringas. Det är helt självklart att åtgärder inom transportsektorn skall läggas före vindkraft. Var finns traktorerna och tomaterna.

  SvaraRadera