fredag 27 september 2019

Vad säger alla, vad vill man..?


"Vi har en kris-situation och politikerna måste göra något innan det är för sent", det är kanske det gemensamma budskapet. Exakt vad vi har för kris och vad politikerna kan göra kan ingen svara på, men många har svar som är för naiva för att återge. Ärligast var väl den unge man som svarade att han var med för att det var roligt. Övriga har faktiskt ingen aning, inte ett enda vettigt svar...

Vilka ligger bakom..?


Nyhetsmedia har idag rapporterat från dagens demonstrationer och försöker analysera lite om bakgrunden. En för mig okänd dam som jobbade med opinionsbildning intervjuades hos Aftonbladet och sa att det är fullständigt osannolikt att Greta har skrivit något själv och att allt är alldeles för välorganiserat och opersonligt för att komma från en 16-åring. Den intervjun avbröts snabbt. Dom organisationer man kopplar ihop med Greta säger samtliga att dom är bara inspirerade av Greta och har ingenting med hennes aktiviteter att göra. Men uppenbart finns det enorma resurser bakom alla dessa välorganiserade demonstrationer och det börjar även media nu begripa...

Lyssna på vetenskapen?Greta et al tycker att dom löst problemet med sin egna okunnighet genom att säga att vi ska lyssna på "vetenskapen". Jag skulle vilja veta vilken vetenskap? Rockström som trots allt är mer påläst än Greta brukar säga "vi forskare" trots att han aldrig varit någon klimatforskare i något avseende. Är det honom vi ska lyssna till? Den enda svenska forskare som haft en hypotes om hur vi skulle kunna värma jorden med koldioxid var Svante Arrhenius för drygt hundra år sedan. Han var orolig för en ny istid och hade läst vad en Fransk forskare trodde om koldioxid och växthuseffekten. Han forskade om lite av varje och var också med om att starta Statens Rasbiologiska Institut.

Frågan dammades sedan av på 70-talet när man på nytt talade om en annalkande istid. I Sverige fick vi inte längre bygga hus med dom stora fönster som blivit populärt på 60-talet, man började tala om husens k-värde så att dom inte skulle bli för dyra att värma upp i ett kallare klimat. Samtidigt uppstod "oljekrisen" och vi fick bidrag för att ställa om till elektrisk direktuppvärmning, innan man upptäckte att oljekrisen var en bluff för att kunna höja oljepriset. Senare på 80-talet när Greenpeace fått upp farten på miljöfrågorna bildades IPCC som skulle samla in kunskap om klimatförändringar. Bakom detta fanns västvärldens mest inflytelserika finansfamiljer som Jacob Nordangård nu skrivit en bok om. Där hittar vi också Gretas finansiärer. Vilket för oss tillbaka till vetenskapen och frågan vem eller vad vi ska lyssna på.

Jag har läst otroligt mycket i frågan under mer än tio år och ännu inte hittat något svar på vilken klimatpåverkan koldioxid har. Det verkar inte ens finnas någon seriös forskning på det området, men dom mest meriterade forskarna anser att människans utsläpp har obetydlig påverkan på temperatur och klimat, däremot rätt stor påverkan på växtligheten. Skogar och grödor växer bättre och öknarna minskar i storlek. Det finns andra forskare som inte tycker det är så bra, men detta har inget med klimat att göra.

Det finns åtskilliga forskare som studerar effekterna av klimatförändringar och det är också vad som uppmuntras och publiceras av IPCC. Man gör också datamodeller där man lägger in olika parametrar och får fram olika scenarier som vissa tror är prognoser, men än så länge finns det inga modeller som lyckats motsvara verkligheten. Den enda som lär stämma hyggligt kommer från Ryssland, bygger på naturliga klimatförändringar och den visar man givetvis inte upp hos oss.

Så den stora frågan som Greta et al nu måste hjälpa oss med är att tala om vilken vetenskap vi ska lyssna på och helst också varför...