torsdag 22 maj 2014

Grönt är skönt, eller..?

Igår fick Markbygden tillstånd av Länsstyrelsen i Norrbottens län att uppföra nästa etapp om 440 vindkraftverk av de planerade 1.101 i Markbygden. Ett tillstånd (PDF) innehållande ett 70-tal sidor med problembeskrivningar som borde få vilken tänkande människa som helst att dra öronen åt sig. Där finns inte en stavelse om något som är positivt med vindkraften.

Det värsta är att det finns inte en stavelse om hur man ska få bort alltihop efter de 15-20 år som snurrorna lär fungera. En miljon ton armerade betongfundament som enligt Naturvårdsverket ska bilas och fraktas bort. Länsstyrelsen säger kort och gott att man ska följa ett regeringsbeslut från 2009, som ger Länsstyrelsen rätt att bestämma. Goddag yxskaft alltså. Risken är att dom nya vindkraftstornen också byggs i armerad betong istället för stål och att dessa blir stående som 150 meter höga utropstecken i vår natur för all framtid. För vore man tvungen att ta bort dom skulle det hela bli en förlustaffär som ingen ville investera en krona i.

Men, säger kanske vän av ordning, vi ska ju rädda klimatet! Visst, jag såg idag en uträkning av hur mycket mindre den globala uppvärmningen kommer att bli om vi antar att FN:s klimatpanel har rätt i sina scenarier. Där kom man fram till att den svenska satsningen på vindkraft, fullt utbyggd, kan minska temperaturen med nästan en tiotusendels grad, 0,00004°!

Ja, vad spelar den största miljöförstöringen i landets historia för roll, om vi kan gå före och sänka den globala medeltemperaturen med en tiotusendels grad om hundra år? Tur att vi har så kunniga ledare som vill oss så väl, trots att vi får betala hela kalaset till utländska företag och investerare. Här står åtta opportunister, för dagen gröna feminister, som vill ha våra röster...


tisdag 20 maj 2014

Stiltje i Markbygden...


I kvällens Rapport fick vi höra att det som ska bli Europas största vindkraftpark nu snart måste stoppas i brist på investerare. De låga elpriserna gör vindkraft olönsamt trots subventionerna och av de planerade 1101 vindkraftverken har än så länge bara ett 50-tal byggts. Inför nästa etapp med 77 verk saknar man ca 3 miljarder kronor. Den tyske chefen som intervjuades sa att nu blir det troligen ett stopp över nästa vinter och kanske till och med totalstopp, även om han inte räknade med det.

Paradoxalt nog är det den tyska "Energiwende" som under överskådlig tid kommer att bromsa vindkraften, genom att de stoppade kärnkraftverken måste ersättas av pålitlig elproduktion. Dit hör inte väderberoende vind- och solkraft, utan man satsar på ny kolkraft som baskraft.

Omslagsbilden till Markbygdens miljökonsekvens-beskrivning är talande på flera sätt...

lördag 10 maj 2014

"Utsläppsmoratorium"


I en Debattartikel i Dagens DN begär en samling innehållande många av "the usual suspects" att det ska lagstiftas mot ökade utsläpp av växthusgaser. Som vanligt ganska illa genomtänkt och flummigt skrivet, man tänker mer på att detaljstyra samhället än att minska utsläppen. Bra exempel är att man vill begränsa biltrafiken genom att inte bygga vägar, trots att hela världens bilindustri är på väg att minska utsläppen radikalt med nya drivsystem. Ett land som Sverige kommer alltid att behöva privatbilar som transportsystem.

Att romantisera om biobränslen och inte nämna kärnkraft är också verkligt motsägelsefullt. Biobränslen orsakar enorma koldioxidutsläpp, även om nettoeffekten balanseras av naturens koldioxidupptag efter en mansålder. Vindkraft vet vi redan orsakar ungefär samma utsläpp som fossil energi, utslaget på vindkraftverkens livscykel och solkraft får vi bara när vi minst behöver den. Dom stora koldioxidsnåla energislagen, vattenkraft och kärnkraft kommer alltid att vara våra viktigaste, och det är inget som dessa opportunister kan göra något åt.