lördag 10 maj 2014

"Utsläppsmoratorium"


I en Debattartikel i Dagens DN begär en samling innehållande många av "the usual suspects" att det ska lagstiftas mot ökade utsläpp av växthusgaser. Som vanligt ganska illa genomtänkt och flummigt skrivet, man tänker mer på att detaljstyra samhället än att minska utsläppen. Bra exempel är att man vill begränsa biltrafiken genom att inte bygga vägar, trots att hela världens bilindustri är på väg att minska utsläppen radikalt med nya drivsystem. Ett land som Sverige kommer alltid att behöva privatbilar som transportsystem.

Att romantisera om biobränslen och inte nämna kärnkraft är också verkligt motsägelsefullt. Biobränslen orsakar enorma koldioxidutsläpp, även om nettoeffekten balanseras av naturens koldioxidupptag efter en mansålder. Vindkraft vet vi redan orsakar ungefär samma utsläpp som fossil energi, utslaget på vindkraftverkens livscykel och solkraft får vi bara när vi minst behöver den. Dom stora koldioxidsnåla energislagen, vattenkraft och kärnkraft kommer alltid att vara våra viktigaste, och det är inget som dessa opportunister kan göra något åt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar