lördag 13 oktober 2012

"Negativa effekter väger lätt..."Med anledning av att Bergvik fick nej till en vindkraftpark tittade jag in på deras hemsida och läste senaste nytt:

"Söderhamnsborna positiva till vindkraftutbyggnad i Ödmården

Invånarna i Söderhamn är positiva till planerna på en vindkraftpark i Ödmården. Nio av tio känner till planerna på att bygga vindkraft i området och av dem är 62 procent positivt inställda och bara 10 procent negativa. I åldersgruppen 16-39 år är hela 78% positiva. Det visar en opinionsundersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av Bergvik Skog.

Undersökningen omfattar 602 telefonintervjuer som genomförts under perioden 23 augusti till 5 september 2012. Den visar att de viktigaste anledningarna till att man anger ett positivt svar till planerna är att man anser att vindkraft är en miljövänlig och bra energikälla samt att en vindkraftpark kan skapa arbetstillfällen i Söderhamn och stimulera ekonomin. Opinionsundersökningen visar också överlag att de negativa effekterna av vindkraftverken väger betydligt lättare än de positiva. Bland de negativa svaren dominerar uppfattningen att boendemiljön kommer att förstöras och att det är dyrt.

”Att Demoskopundersökningen ger så positiva besked om Söderhamnsbornas inställning till våra planer i Ödmården är betydelsefullt för projektet och viktigt att informera om”, säger Peter Svantesson, vindkraftsansvarig på Bergvik Skog.

Det finns ett stort intresse för vindkraftparken. Detta visar sig i undersökningen där 42% av de tillfrågade önskar mer information om projektet via brevutskick. ”Vi har för avsikt att bland annat kontinuerligt lägga upp information på projekthemsidan som finns för Ödmården (vindkraft.bergvikskog.se/projekt/odmarden) samt givetvis även fortsatt delge information till och föra en dialog med kommunen, berörda fastighetsägare, företag och organisationer i området”, säger Peter Svantesson.

För mer information kontakta:

Peter Svantesson, vindkraftsansvarig, Bergvik Skog AB, 023-583 29"


Detta kommunicerar man också på den speciella sida som skapats för Ödmårdens vindkraftspark. Syftet är givetvis att få Söderhamnsborna med sig och det är rätt intressant att läsa hur man tolkar sin egen undersökning!

Man säger att "vindkraft är en miljövänlig och bra energikälla". På vilket sätt då är följdfrågan? Osynlig, tyst och stabil???

Vidare att "en vindkraftpark kan skapa arbetstillfällen i Söderhamn och stimulera ekonomin". Visst, samma tillfälliga njutning som att kissa på sig när man fryser.

Sen säger man att de negativa svaren väger betydligt lättare; "boendemiljön kommer att förstöras och att det är dyrt". Ja, det var ju fjäderlätta argument i jämförelse. Att få sin boendemiljö förstörd är ju ingenting när vindkraften är så miljövänlig...

I detta vackra kustnära område vill Bergvik alltså bygga ytterligare en onödig vindkraftspark:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar