lördag 20 oktober 2012

Mycket väsen och lite ull...


Dagens elproduktion från vindkraft i England är inte så lysande, 0,7 procent. Hur kan man motivera dessa satsningar på väderberoende elproduktion? Och ju fler vindkraftverk man bygger, desto mer av kol- och gasverk måste man bygga för att inte hela landet ska stanna när det inte blåser.

Och det är så här opportunisterna vill ha det i Sverige också...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar