onsdag 16 september 2015

"Klimatpaketet"!

"Sverige ska gå före, driva på andra länder och samtidigt stötta de länder som drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna. Genom att ta ansvar för klimat- frågan på hemmaplan visar vi ledarskap i världen.
Regeringen vill ta ett klimatkliv som skyndar på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Med klimatklivet investerar vi i det klimatsmarta, jobb skapas och välfärden byggs.
I budgeten för 2016 föreslår regeringen sammantaget investeringar i klimat- arbetet i Sverige och internationellt på 4,5 miljarder kronor 2016. Investeringarna görs inom framför allt fyra områden: Omställningen till förnybar energi, fossilfria resor, hela Sverige är med och internationella klimatinvesteringar.
"


Detta är inledningen på Regeringens promemoria som kom idag.

När man läser den måste man nypa sig i armen för att förstå att det är på riktigt vad våra politiker håller på med. Sveriges Miljö- och Energidepartement säger alltså på fullt allvar att vi ska ta ett "klimatkliv"!

Med tanke på att Sverige inte kan påverka det globala klimatet överhuvudtaget, det går inte ens att mäta vår påverkan i tusendels grader, så handlar klimatklivet helt och hållet om att kontrollera och beskatta oss.

Klicka här för att ladda ner galenskaperna i sin helhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar