onsdag 5 september 2012

Vindkraftförbud i Noord-Holland


Från årsskiftet är det troligt att ett förbud mot nya vindkraftverk träder i kraft i provinsen Noord-Holland. Man anser att stora moderna vindsnurror inte passar in i landskapsbilden och ett 20-tal projekt kommer därmed att stoppas.

Att Amsterdam ligger i Noord-Holland spelar säkert en viss roll, ju närmare makten som vindkraften byggs ut, desto mer störande blir den. Huvudstaden Haag ligger i angränsande Syd-Holland, ska vi gissa att det kommer fler förbud..?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar