torsdag 16 januari 2014

"Klimatförändringarna"


En artikel i Nature tar upp "problemet" med att vi inte haft någon global uppvärmning sedan 1998, alltså under den tid då klimathotsindustrin blomstrat. Om inte annat är det roande att se en artikel där man faktiskt erkänner detta samtidigt som orakel som Johan Rockström envist upprepar att uppvärmningen inte bara fortsätter, utan till och med accelererar!

En av kommentarerna till artikeln säger; "So we are to believe that the same scientists who have trouble explaining past changes in the climate can predict future climate change?" Dessvärre är det inte många forskare som tror att människan orsakat någon påtaglig global uppvärmning, IPCC:s siffror om hur många som tror på hypotesen är rena falsarierna, baserat på ja-och-nej-frågor i stil med "har du slutat att slå din fru"...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar