måndag 10 juli 2017

Polarexperten Arnbom...


Tidigare var han rovdjursexpert och nu uppträder han även med titeln Polarexpert i en radiointervju. Idag varnade han för det stora isberg som är på väg att släppa från havsisen i Antarktis, det område som kallas Larsen C. Enligt Arnbom kan det leda till att hela Antarktis kollapsar och att havet då höjs mer än 50 meter! På frågan om när det kan ske svarade Arnbom att det är långt fram i tiden, men att det som händer nu kan medföra att havet stiger en meter så att Bangladesh och Holland får problem. Han menar att isen i Antarktis står på berg och undermineras av uppvärmt vatten tack vare att vi släpper ut koldioxid. "Det vore bättre om vi går och köper tidningen än om vi tar bilen" är hans råd till svenskarna.

Enligt riktiga experter kommer havet inte att stiga alls av det som händer nu och om i framtiden hela Larsen C skulle kollapsa handlar det kanske om 10 cm. Men isarna växer ständigt och bryts regelbundet sönder, det är ett helt naturligt kretslopp och har väldigt lite med våra utsläpp att göra. Tom Arnbom är bara en opportunist i samma division som Johan Rockström, dom skrämmer upp våra barn och politiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar