söndag 21 juli 2019

Hybris...Idag skriver Ingvar Persson på Aftonbladets ledarsida om fossilfri stålproduktion med projektnamnet Hybrit. Mot slutet av den rosaskimrande artikeln konstaterar han att "klimatförändringarna innebär att vi måste ställa om samhället".

Vem har sagt att vi måste det? Okunniga politiker och journalister? Vad bygger dom det på, koldioxidhypotesen? Den som säger att koldioxid är en växthusgas och att våra utsläpp gör klimatet varmare? Ja, en intressant hypotes som togs fram när man var rädd att nästa istid var nära förestående för hundra år sedan, men som fortfarande är en ovaliderad hypotes. Vad som däremot är fullständigt klarlagt är att våra ökade utsläpp av koldioxid har fungerat som näring för växtligheten med ökande skördar vilket jordens ökande befolkning behöver.

Det forskas löjligt mycket om vad klimatförändringar kan ställa till med, men nästan ingenting om vad som orsakar klimatförändringar. Det är ett alldeles för stort och komplicerat ämne som ingen behärskar, man inbillar sig bara att det vore fantastiskt bra om dom inte fanns, att vi hade just det klimat vi önskar. Lycka till med det.

I Sverige vill man av någon anledning alltid gå före och visa världen hur vi ska leva och nu har man börjat slänga miljarder på att få en "fossilfri stålproduktion". Det är en väldigt omständig och energikrävande produktion som är långt ifrån miljövänlig, man kommer att behöva 10 procent av landets elproduktion för att på det sättet minska våra utsläpp med 10 procent. Det är en ekvation som inte går riktigt ihop, speciellt inte om vi avvecklar kärnkraften. Den "förnybara" elproduktionen har vi bara begränsad nytta av och en ny studie har visat att vattenkraften kan ha 3,5 gånger större utsläpp än fossil elproduktion!

Så talesättet hur det går när en blind leder en blind, passar perfekt på fossilfri stålproduktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar