lördag 23 februari 2013

Fortsatt vetorätt...I dagens Lördagsintervju svarade Anna-Karin Hatt att alliansen vill ha kvar kommunernas vetorätt mot vindkraftsetableringar. Det tycker förstås vindkraftsindustrin inte om...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar