tisdag 12 juni 2012

Månadens Opportunist

Jag läste en flåsig artikel i Norran idag. Det är Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi som försöker stressa fram en vindkraftsutbyggnad med framförallt klimatfrågan som motiv.

Att prata om koldioxidutsläpp och 6 graders global uppvärmning när ingenting tyder på att klimatet har den känsligheten är ren opportunism. (Sanningen ligger närmare 0,6 grader).

Hon säger också att det är en snabb global vindkraftsexpansion? Är det inte så att vindkraft är den energiproduktion som expanderar minst? Det är kärnkraft och kol/gas som växer snabbast. Beräknat på effekt är vindkraft försumbar.

Man kan ju också undra hur vindkraft skulle kunna "skapa tillväxt, nya jobb och export av teknik och kunnande"..? Köper vi inte redan det mesta från andra länder? Önsketänkande eller opportunism?

Jag ska snart rita en Sverige-karta med stora hål där vindkraften ruinerar landskapet. Är ganska säker på att den kommer att chockera både politiker och media.

Tillsvidare kan man betrakta kartorna från Svensk Vindenergi som visar vad vi redan utsatts för och vad som är på gång. Observera att de största vindkraftparkerna som planeras ännu inte finns med i sammanställningen.


Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. Foto Helena Wihlborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar