fredag 17 augusti 2012

Hur man undviker att tala klartext...


Det har länge klagats från vindkraftsindustrin på att tillstånden drar ut på tiden och man har haft en intensiv lobbyverksamhet framförallt genom Centerpartiets ledning där Maud Olofsson varit djupt insyltad i vindkraften. Detta har sen rullat på och idag lägger regeringen fram ett nytt lagförslag som ska ändra på tågordningen.

Lena Ek presenterar förslaget bakom dimridåer som att förenkla vägbyggen och i det över 100 sidor långa dokumentet nämns vindkraft bara på en halv rad!

Men letar man riktigt noga bland paragraferna hittar man också en ny skrivning där regeringen ska kunna undanta "vissa verksamheter" från att anses medföra betydande miljöpåverkan.

Vågar man gissa att vindkraftsbyggen kommer att hamna i den gräddfilen..?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar