tisdag 21 augusti 2012

Vindkraft sågas av klimatforskare...


Lennart Bengtsson, kanske Sveriges främste klimatforskare, skriver idag på Newsmill. Han anser att vår så kallade klimatpolitik måste bli realistisk och trots att han tror på koldioxidhypotesen om global uppvärmning, säger han att vi måste satsa på fossilbaserad energi före förnybar.

Anledningen är enkel matematik, den förnybara energin ställer till mer skada än nytta. Han ger både politiker och media en rejäl känga, bäst sammanfattat i denna mening;

"Speciellt populärt har de varit bland de politiskt aktiva att använda sig av visioner som att år 2020 skall utsläppen minskas med 20 % eller tom 30 %. Längre fram i tiden blir minskningen ännu större, 50 eller 80 % eller ännu längre fram en 0-vision. Hur detta skall genomföras eller vad det kostar har man ingen susning om. De ledande medierna har glömt sin kritisk granskande roll och istället blivit propagandaorgan för denna helt orealistiska politik. Som en följd av dylika substanslösa visioner har ett fåtal länder främst inom EU påbörjat drastiska och delvis ogenomtänkta ändringar i sina energisystem med potentiellt allvarliga ekonomiska och miljömässiga konsekvenser."

Något för alla vindkrafts-opportunister landet runt att ta till sig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar