torsdag 5 juli 2012

Man häpnar över kunskapsbristen...


Sedan man slutat skolan är det främst genom olika media vi får ny kunskap, alltså i huvudsak tidningar, radio och TV. Sammanslutningen Stockholms-Initiativet tog därför hjälp av Demoskop för att få en bild av svenskarnas kunskapsläge i klimatfrågan. Resultatet presenterades i Almedalen igår.

Intresset hos det tusental som svarade var stort och en majoritet såg klimatförändringar som vårt största hot.

När man sen gick från opinionsläget till kunskapsläget visade det sig istället vara väldigt magert, man hade svalt den vinklade mediarapporteringen med hull och hår.

En fråga som berör vindkraften bekräftar detta, varannan tror att högst 25% av Sveriges energiproduktion är koldioxidfri. Endast tre procent känner till att över 90% av energiproduktionen är koldioxidfri, i verkligheten rör det sig om ca 95% enligt energimyndigheten.

Det är en viss skillnad på 75 procent och 5 procent koldioxidutsläpp när man diskuterar om vi behöver vindkraft!

Även i övrigt hade man urusel koll på forskningsläget och hur verkligheten ser ut. En del av resultaten redovisas i en Debattartikel på Newsmill idag.

Hela undersökningen finns i fyra delar att ladda ner här; Del 1, del 2, del 3, del 4.

Nu finns inget annat facit än verklig kunskap, och den saknas i skrämmande hög utsträckning i de svar man fått...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar