söndag 18 november 2012

FN:s klimatmöte utan FN:s klimatpanel!!


På flera ställen, bland annat här, har jag läst att man inte bjudit in IPCC och Pachauri till årets klimatmöte COP18 i Doha!

Vart är världen på väg kan man fråga sig, när inte sleven får vara i grytan? Har politikerna bitit sig själva i svansen genom att göra energi- och klimatfrågorna till samma problem?

När man nu säger att vi har gasfyndigheter som räcker i 300 år så finns det inte en chans att världens beslutsfattare kommer att försöka hindra att den används. Och då försvinner snart intresset att försöka skrämma oss till att betala pålagor för att "rädda klimatet". Därför lutar det åt att framtidens klimatmöten kommer att handla om hur vi ska möta ett förändrat klimat på ett bättre sätt än idag.

Stackars Pachauri som redan börjat plantera nyheter om att nästa IPCC-rapport kommer att ha chockerande information som ska tvinga världens ledare att handla snabbt. Risken är väl att det första dom gör är att avskaffa IPCC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar