söndag 4 november 2012

Forsca ställer 10% säkerhet...


När man läser den ansökan Forsca lämnat in till Länsstyrelsen om att få bygga vindkraftparkerna i Fängsjö och Storsjöhöjden slås man av hur dom bagatelliserar miljökonskevenserna. Varken natur, människor eller renar kommer att påverkas nämnvärt!

Man säger också att man ska ställa säkerhet för avveckling när tillståndet går ut, med 300.000 kr per vindkraftverk. Med tanke på att andra beräknat dessa kostnader till mellan 3 och 10 miljoner per verk räcker 300´ inte långt. Då har man inte heller tänkt sig att följa Naturvårdsverkets krav att även ledningar och vägar ska tas bort.


3 kommentarer:

 1. CO2 utsläppet från ett vindkraftvärk är metallberabetning av ett par hundra ton metall. Transporter och arbetsmaskiner. kalhuggning för vägar och torn med förlust av CO2 upptag med 1 - 1,5 kg CO2/år och m2. Serviceresor och plogning.
  Rivning och uppskärning av metalltorn och maskinrum. Styckning av propeller transport till certefierad förbränningsanläggning. tömning av oljor för destruktion. Hela fundamentet skall bilas bort och deponeras. Kanske avger ett vindvärk mindre CO2 än ett kolkraftverk. Rivningstest i Norge kostade 10 miljoner norska kronor.
  Rivningskostnaden min 10 000 000 kronor skall betalas in på kommunens rivningskonto och användas vid rivningen även om industrianläggningen säljs till annan ägare. Pengarna skall också användas för rivning vid konkurs. Lämpligt är att en mycket van ekonom med juridisk kunskap som skriver avtalet så alla kryphål är tilltäpta.
  Curt Widlund

  SvaraRadera
 2. Jag skall tillägga att 10 000 000 kr skall avsättas till varje vindkraftvärk som sätts upp för alla skall rivas en dag.

  SvaraRadera
 3. Jag har också lagt till att sprängrör skall läggas in i det armerade fundamentet eftersom det inte kan användas för senare tornkonstruktioner.

  SvaraRadera