lördag 8 december 2012

37 länder av 195


Man tycker nästan synd om alla som förhandlat i två veckor och det enda resultatet blev att 37 av 195 länder är beredda att fortsätta enligt Kyoto-protokollet. Det handlar mest om handel med utsläppsrätter, vilket knappt minskar några utsläpp alls. Dessutom blir det endast ett frivilligt åtagande när så få länder deltar i beslutet.

De 37 länderna, varav 27 inom EU, står enligt uppgift för endast 15 procent av samtliga länders utsläpp. Om dessa minskar sina utsläpp enligt det tidigare Kyoto-avtalet innebär det högst en procent av de totala utsläppen. Koldioxidhalten i atmosfären är nära 0,04 procent varav människans bidrag lär vara 3 procent, alltså 0,0012 procent.

Detta ökar vi på med 2,4 miljondelar CO2 per år som med det nya avtalet skulle kunna minska med 0,024 miljondelar till 2,376 miljondelar om jag räknat rätt.

Är det någon som på allvar tror att 0,024 miljondelar koldioxid förändrar klimatet..?

Är det någon som vågar räkna på vad det kommer att kosta oss invånare?

Hur många vindkraftverk ska byggas som symboler för politikernas svaghet att "gå före"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar