lördag 22 december 2012

"What he has told me is dynamite."


Alla forskare som inte har en agenda i klimatfrågan har sagt att vi vet i princip ingenting om mekanismerna bakom klimatförändringar. Vi vet inte ens om vattenånga har en positiv eller negativ påverkan på temperaturen vid högre CO2-innehåll i atmosfären.

I klimatmodeller anses koldioxid stå för en mindre del av hypotesen om global uppvärmning, resten är beroende av vattenånga och moln. Dessa förstärkningseffekter har man nu nedgraderat till nästa IPCC-rapport, baserat på verkliga mätningar där man upptäckt att man överskattat aerosolers och havens kylande effekt.

Koldioxiden ensam kan vid en fördubbling jämfört med preindustriella värden bidra med ca 1,2 grader, varav 0,6 anses redan vara uppnått. Med övriga forcings kan det om 100 år handla om sammanlagt 1,7 grader sedan 1870-talet. Alltså max en grad varmare än idag.

En sådan blygsam uppvärmning är i stort sett bara positiv.

Det är vad Matt Ridley skriver i Wall Street Journal efter att ha pratat med Nic Lewis, en av granskarna av FN:s kommande klimatrapport, AR5. Det han berättar är dynamit, men chansen att IPCC därmed blåser av klimathotet är dessvärre obefintlig, det har blivit en världsomspännande industri som man inte kan avveckla över en natt.

Men vi kan i alla fall be Kling och Klang att ta sina 4 grader och gå och gömma sig...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar